fbpx

COVID 19 – Αναστολή δόσεων και Τόκων προς Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς

Μέσα στα πλαίσια της Λήψης Έκτακτων Μέτρων για στήριξη των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων η βουλή των αντιπροσώπων ψήφισε των νόμο Περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων Αναστολής από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές.

Τα έκτακτα μέτρα έχουν διάρκεια από τις 30 Μάρτιου 2020, ημερομηνία όπου εκδόθηκε το Διάταγμα από τον Υπουργό Οικονομικών και μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2020.

Το διάταγμα προβλέπει τα πιο κάτω:

 • Αναστέλλεται για τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις (οι δικαιούχοι), η υποχρέωση καταβολής των δόσεων περιλαμβανομένων και των τόκων σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και αγοράσθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

  Νοείται ότι στο παρόν Διάταγμα καλύπτονται και κοινοπρακτικά δάνεια που έχουν παραχωρηθεί από κοινού από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και τρίτους. Η αναστολή δόσεων και τόκων, ως προνοείται στο Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, περιλαμβάνει και τους τόκους που προκύπτουν από τα όρια σε τρεχούμενους λογαριασμούς (Overdrafts) καθώς και τις δόσεις σε πιστωτικές κάρτες (Credit Cards).

 • Η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων καλύπτει φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης πέραν των 30 ημερών από την ημερομηνία που προνοείται από τη συγκεκριμένη πιστωτική διευκόλυνση κατά την 29ην Φεβρουαρίου 2020, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19.

 • Η αναστολή δόσεων και τόκων εφαρμόζεται από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Διατάγματος, νοουμένου ότι οι δικαιούχοι αποστείλουν γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Δείγμα της σχετικής επιστολής μπορείτε να βρείτε στο τέλος του κειμένου.

  Σε περίπτωση που κάποιος ΔΕΝ επιθυμεί την αναστολή δόσεων και τόκων για συγκεκριμένο/α δάνειο/α, αυτό μπορεί να το δηλώσει στο συγκεκριμένο σημείο της επιστολής στο τέλος της πρώτης παραγράφου όπου γίνεται ξεκάθαρο στον χρηματοοικονομικό οργανισμό για ποιο δάνειο/α ΔΕΝ επιθυμεί την αναστολή των δόσεων και τόκων και επιθυμεί να συνεχίζεται η καταβολή τους.Νοείται ότι, ο χρηματοοικονομικός οργανισμός δεν έχει το δικαίωμα απόρριψης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτός στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί το κριτήριο της μη ύπαρξης καθυστερήσεων πέραν των 30 ημερών και έχει υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αναστολή δόσεων.

  Νοείται περαιτέρω ότι το σύνολο των τόκων των οποίων αναστέλλεται η περίοδος καταβολής τους, κατά την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Διατάγματος, θα προστίθενται στο υπόλοιπο του δανείου και το σύνολο των δόσεων κεφαλαίου και τόκων που θα ανασταλούν δεν θα καθίστανται άμεσα απαιτητά εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.

 • Οι όροι της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης πλην του όρου αποπληρωμής καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα εξασφαλίσεων θα συνεχίσουν να ισχύουν τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής όσο και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής καταβολής των δόσεων.

  Νοείται ότι, την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Διατάγματος, επαναρχίζει η καταβολή των δόσεων και των τόκων και παράλληλα η περίοδος αποπληρωμής θεωρείται ότι έχει αυτομάτως επιμηκυνθεί για όση περίοδο απαιτείται, μέχρι την τελική αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων, σύμφωνα με του όρους της υφιστάμενης σχετικής δανειακής σύμβασης και το συμφωνηθέν πρόγραμμα αποπληρωμής, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.

  Νοείται περαιτέρω ότι παρά την προαναφερθείσα αναστολή και κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτής, ο δανειολήπτης διατηρεί την ευχέρεια, με σχετική ενημέρωση προς το χρηματοοικονομικό οργανισμό, να καταβάλει ή να καταβάλλει εθελοντικά (voluntarily) οποιοδήποτε ποσό ή ποσά έναντι ή προς εξόφληση των δόσεων και/ή των τόκων οι οποίοι – αν δεν υπήρχε η εν λόγω αναστολή – θα καθίσταντο πληρωτέες/πληρωτέοι δυνάμει των όρων της σχετικής συμφωνίας πιστωτικής διευκόλυνσης.

 • Αναστέλλεται η λήψη μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για ανάκτηση των πιστωτικών διευκολύνσεων που καλύπτονται από το εδάφιο του παρόντος άρθρου. Η μη καταβολή δόσεων κατά την περίοδο της αναστολής δεν συνιστά καθ’ουδέναν λόγο παραβίαση όρων της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.

 • Αναστέλλεται η υποχρέωση των χρηματοοικονομικών οργανισμών για την ετοιμασία, υποβολή και ανακοίνωση των οικονομικών τους λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2019, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος τους προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

 • Νοείται ότι τόσο κατά την υποβολή από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό αλλά και κατά την αξιολόγηση από την αρμόδια εποπτική αρχή, θα λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.
 • Αναστέλλεται η υποχρέωση των Αυτοτελώς Εργαζομένων και των Επιχειρήσεων για του οποίους ισχύει η αναστολή των δόσεων δυνάμει του εδαφίου για την υποβολή προς του χρηματοοικονομικούς οργανισμούς των οικονομικών τους καταστάσεων για το έτος 2019, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματός τους προς τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Δείγμα της επιστολής

Προς Χρηματοοικονομικό Οργανισμό (Όνομα Χρηματοοικονομικού Οργανισμού)
Θέμα: Αίτημα αναστολής των δόσεων και τόκων του/των πιστωτικών
διευκολύνσεων.

Με την παρούσα σας δηλώνω ότι αντιμετωπίζω οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 και παρακαλώ όπως προχωρήσετε σε αναστολή της καταβολής των δόσεων και τόκων του/των πιστωτικών διευκολύνσεων για τα οποία είμαι πρωτοφειλέτης ή/και συνοφειλέτης και τα οποία δεν παρουσίαζαν καθυστέρηση πέραν των 30 ημερών κατά την 29ην Φεβρουαρίου 2020.
Για το δάνειο/δάνεια ή πιστωτικές διευκολύνσεις με
αρ ……………………………………………………………………δεν επιθυμώ την αναστολή των δόσεων και τόκων.

Με εκτίμηση,
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Εταιρείας
Υπογραφή (τουλάχιστον ένας εκ των Διευθυντών σε περίπτωση Εταιρείας)

ΑΔΤ : …………………………………

ΑΡ. Εγγραφής Εταιρείας: …………………………….

Σημείωση: Στην περίπτωση πλέον του ενός πρωτοφειλέτη / συνοφειλέτη θα πρέπει να συμπληρώνεται και αποστέλλεται και σχετικό αίτημα από όλους τους πρωτοφειλέτες / συνοφειλέτες του δανείου.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.