fbpx

Covid-19: Ειδικό Σχέδιο Χορηγίας για Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους για Φροντιστήρια, Σχολές Χορού και Ωδεία

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι δέχεται αιτήσεις από την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, για το ειδικό σχέδιο για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων που εξαιρούνται εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι για συμμετοχή στο Σχέδιο είναι τα Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια, εγγεγραμμένα στο Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με τον περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμο του 1971, ωδεία/μουσικές σχολές, σχολές χορού και άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες, που παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το 2020 σε σύγκριση με το 2019, λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Στην περίπτωση δικαιούχων με έτος σύστασης το 2020, θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος κύκλος εργασιών του κλάδου για το 2019.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και να υποβάλουν την «Αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας για επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους που εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ».

Η αίτηση θα συμπληρώνεται και θα αποστέλλεται, μαζί με τα συνοδευόμενα απαιτούμενα έγγραφα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση covidsubsidy@tax.mof.gov.cy

Τονίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο είναι η 21η Φεβρουαρίου 2021. Οι εν δυνάμει αιτητές καλούνται να υποβάλουν την αίτηση εγκαίρως, καθώς μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι για να είναι εφικτή η καταβολή του επιδόματος, θα πρέπει να υποβληθούν ανεξαρτήτως εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ και τα πιο κάτω:

  • Αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας για Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους, που αφορά Ιδιωτικά Φροντιστήρια, Σχολές Χορού, Ωδεία/Μουσικές Σχολές και άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες:: Πατήστε εδώ
  • Βεβαίωση IBAN του τραπεζικού λογαριασμού από την Τράπεζα ή αντίγραφο κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού όπου να παρουσιάζονται, το όνομα της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού, το IBAN και το Swift Code της Τράπεζας.
  • Με ανακοίνωση του ΥΠΟΙ διευκρινίζει ότι Δεν θα απαιτείται η προσκόμιση έκθεσης από εγκεκριμένο λογιστή, αλλά βεβαίωση μείωσης του κύκλου εργασιών της επιχείρησης από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Our team is always at your disposal for any queries you may have.