fbpx

COVID 19: Examples of Calculations for Special Schemes (published only in Greek)

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε παραδείγματα υπολογισμού Ειδικών Επιδομάτων:

Όλοι οι υπολογισμοί για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα και το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας για τα πρόσωπα που πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις, γίνονται με τον τρόπο που προβλέπεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και στο μηχανογραφικό σύστημα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δηλαδή για τους πρώτους 6 μήνες του 2020 λαμβάνεται υπόψη ως σχετικό έτος αναφοράς το 2018. Είναι ο ίδιος τρόπος που πάντοτε χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ανεργιακού επιδόματος και του επιδόματος ασθενείας με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα (Εργαζόμενος που εμπίπτει στο Σχέδιο Πλήρους ή Μερικής Αναστολής):

Το πιο πάνω επίδομα υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου για όσους καλύπτουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του 2018 και για όσους δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις (και δεν θα δικαιούνταν κανονικά ανεργιακό με βάση τη Νομοθεσία) το επίδομα υπολογίζεται ως ποσοστό 40% του μισθού που ήταν δηλωμένος για τον Ιανουάριο 2020.

Για τον υπολογισμό του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος λαμβάνονται υπ’ όψη οι συνολικές αποδοχές ολόκληρου του έτους 2018, διαιρούνται δια 52 εβδομάδες (σύνολο εβδομάδων του έτους) και δια 6 ημέρες (εργάσιμες ημέρες εβδομάδας βάσει της Νομοθεσίας) και πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό των ημερών, για τις οποίες ζητήθηκε Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα (δεν λαμβάνονται υπόψη οι Κυριακές με βάση τη Νομοθεσία). Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ισούται με το 60% του αποτελέσματος των πιο πάνω υπολογισμών, με μέγιστο όριο τα €1.214 για περίοδο ενός μήνα.

Παράδειγμα 1:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε ολόκληρο το 2018 με μισθό €1.000 για 12 μήνες και έλαβε και 13ο μισθό: €1.000 Χ 13 μήνες = €13.000 / 52 εβδομάδες = €250 / 6 μέρες = €41,66 Χ 60% = €25 ημερήσιο επίδομα.

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 24 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) και το καταβλητέο επίδομα είναι 24 Χ €25 = €600

Παράδειγμα 2:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε για 4 μήνες το 2018 με μισθό €1.000:

€1.000 Χ 4 μήνες = €4.000 / 52 εβδομάδες = €76,92 / 6 μέρες = €12,82 Χ 60% = €7,69 ημερήσιο επίδομα

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 24 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) και το καταβλητέο επίδομα είναι 24 Χ €7,69 = €184,62

Παράδειγμα 3:

Εργαζόμενος ο οποίος άρχισε εργασία για πρώτη φορά εντός του 2019 και ο δηλωμένος μισθός Ιανουαρίου ήταν €1.000.

Σε αυτή την περίπτωση δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις και κατ’ εξαίρεση έχει παραχωρηθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το οποίο υπολογίζεται με βάση τον δηλωμένο μισθό του 2020 ως ποσοστό 40%, δηλαδή:

€1.000 / 4,33 εβδομάδες = €230,77 / 6 μέρες = €38,46 Χ 40% = €15,39 ημερήσιο επίδομα.

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 24 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) και το καταβλητέο επίδομα είναι 24 Χ €15,39 = €369,22

Ειδικό Επίδομα Ασθενείας

Ο τρόπος υπολογισμού του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας είναι ο ίδιος όπως το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα πιο πάνω. Η μόνη διαφορά είναι ότι αφαιρούνται από τον υπολογισμό οι πρώτες τρεις μέρες από την περίοδο που υποβάλλει ο αιτητής, με βάση τη Νομοθεσία. Επομένως, για ολόκληρη την περίοδο από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, οι μέρες που θα υπολογιστούν δεν είναι 24 αλλά 21.

Παράδειγμα 1:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε ολόκληρο το 2018 με μισθό €3.000 για 12 μήνες:

€3.000 Χ 12 μήνες = €36.000 / 52 εβδομάδες = €692,31 / 6 μέρες = €115,39 Χ 60% = €69,23 ημερήσιο επίδομα. Επειδή το ημερήσιο επίδομα υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που είναι δυνατό να καταβληθεί (€1.214 για περίοδο ενός μηνός), το ημερήσιο επίδομα καθορίζεται στο μέγιστο δυνατό, δηλαδή στα €46,69.

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 21 μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές και οι πρώτες 3 μέρες) και το καταβλητέο επίδομα είναι €46,69 Χ 21 = €980,89

Παράδειγμα 2:

Εργαζόμενος ο οποίος εργάστηκε για 2 μήνες το 2018 με μισθό €800 και ο δηλωμένος μισθός Ιανουαρίου 2020 είναι €900:

Σε αυτή την περίπτωση δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις του Νόμου και κατ’ εξαίρεση έχει παραχωρηθεί Ειδικό Επίδομα Ασθενείας το οποίο υπολογίζεται με βάση τον δηλωμένο μισθό του Ιανουαρίου 2020 ως ποσοστό 40%, δηλαδή:

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας ήταν από 30/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 9 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές και οι πρώτες 3 μέρες) και το καταβλητέο επίδομα είναι 9 Χ €13,85 = €124,65

€900 / 4,33 εβδομάδες = €207,69 / 6 μέρες = €34,62 Χ 40% = €13,85 ημερήσιο επίδομα

Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών

Το Ειδικό Επίδομα για Φροντίδα Παιδιών υπολογίζεται στη βάση των πραγματικών αποδοχών του αιτητή που είχαν δηλωθεί στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον Ιανουάριο 2020. Για τα πρώτα €1.000 του μηνιαίου μισθού, ο/η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 60% για το μέρος αυτό του μισθού και για το μέρος του μισθού από €1.000 μέχρι €2.000, ο / η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 40%. Το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.000 και το τελικό ποσό που καταβάλλεται αντιστοιχεί για τον αριθμό των ημερών για τις οποίες υποβλήθηκε το αίτημα. Για μονογονεϊκές οικογένειες, τα ανωτέρω ποσοστά αυξάνονται σε 70% και 50% αντίστοιχα και το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.200.

Παράδειγμα 1:

Εργαζόμενος που δεν είναι μονογονέας, με δηλωμένο μισθό Ιανουαρίου 2020 ύψους €1.400, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για την περίοδο 16/3/2020 μέχρι 29/3/2020 (2 βδομάδες):

€1000 Χ 60% + €400 Χ 40% = €600 + €160 = €760 μηνιαίο επίδομα / 4,33 βδομάδες = €175,38 / 6 μέρες = €29,23 ημερήσιο επίδομα.

Εφόσον το αίτημα αφορά 2 βδομάδες, υπολογίζεται το πιο πάνω ημερήσιο ποσό για 12 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) ως ακολούθως: €29,23 Χ 12 = 350,77

Παράδειγμα 2:

Εργαζόμενος που είναι μονογονέας, με δηλωμένο μισθό Ιανουαρίου 2020 ύψους €2.400, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για την περίοδο 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020 (4 βδομάδες):

€1000 Χ 70% + €1000 Χ 50% = €700 + €500 = €1200 μηνιαίο επίδομα / 4,33 βδομάδες = €276,92 / 6 μέρες = €46,15 ημερήσιο επίδομα.

Βάσει των πιο πάνω υπολογισμών, εάν η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Φροντίδας Παιδιών ήταν από 16/3/2020 μέχρι 12/4/2020, αυτό σημαίνει ότι αφορά 24 εργάσιμες μέρες (εξαιρούνται οι Κυριακές) και το καταβλητέο επίδομα είναι 24 Χ €46,15 = €1.107,60

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.