fbpx

COVID 19: Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων

To Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων έχει εγκριθεί και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα συμμετέχοντα στο Σχέδιο Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ) για υπαγωγή τους στο Σχέδιο.

To Σχέδιο καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020, εντός της Δημοκρατίας, με οποιοδήποτε συμμετέχοντα στο Σχέδιο ΑΠΙ και τα οποία αφορούν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και/ή επενδύσεις εντός της Δημοκρατίας με μέγιστη διάρκεια επιδότησης επιτοκίου τα τέσσερα έτη. Εξαιρούνται τα νέα δάνεια που έχουν προκύψει μέσω αναδιαρθρώσεων.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι όλες οι μη προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31/12/2019 (Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι), με προσκόμιση βεβαίωσης από εγκεκριμένο λογιστή ότι δεν ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Στο Σχέδιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια που θα εγκριθούν μέχρι 31/12/2020 μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων. Εξαιρούνται επιχειρηματικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης.

Το Σχέδιο έχει εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 25 Ιουνίου 2020. Με βάση την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ανώτατο ύψος του δανείου που μπορεί να παραχωρηθεί ανά αυτοτελώς εργαζόμενο και επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €800.000.

Περαιτέρω, το ύψος των δανείων σε αυτοτελώς εργαζόμενους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας το συνολικό δάνειο δεν υπερβαίνει τις €120.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή τις €100.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου από το ΑΠΙ. Η περίοδος επιδότησης ξεκινά από την ημερομηνία της 1ης εκταμίευσης του δανείου.

Για τα πρώτα δύο έτη η επιδότηση επιτοκίου θα είναι ως εξής:

  • Πολύ μικρές ,Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι – μέχρι 350 μονάδες βάσης.
  • Μεγάλες επιχειρήσεις – μέχρι 350 μονάδες βάσης.

Από το τρίτο μέχρι το τέταρτο έτος η επιδότηση επιτοκίου θα είναι:

  • Πολύ μικρές ,Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι – 200 μονάδες βάσης.
  • Μεγάλες επιχειρήσεις – 150 μονάδες βάσης.

Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποτελείται από επιχειρήσεις οι οποίες:

  • απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα, και
  • είτε έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ είτε έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Δηλώσεις που θα υποβάλλουν οι δικαιούχοι στα ΑΠΙ είναι οι πιο κάτω:

1. Yπογεγραμμένη δήλωση  από  εγκεκριμένο  λογιστή  ή  τον  εξωτερικό  ελεγκτή ότι η επιχείρηση / αυτοτελώς εργαζόμενος δεν   ήταν ήδη προβληματικές/κός (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Για τη σχετική δήλωση πατήστε εδώ

2. Υπογεγραμμένη δήλωση  του  αιτητή  για  το  αριθμό  των  υπαλλήλων  της επιχείρησης  /  αυτοτελώς  εργαζομένου  κατά  την  ημερομηνία  έγκρισης  του Σχεδίου  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  καθώς  και  του  τομέα δραστηριοποίησης του. Για τη σχετική δήλωση πατήστε εδώ

3. Υπογεγραμμένη δήλωση από τον αιτητή αν έλαβε ή όχι την εφάπαξ χορηγία του Σχεδίου  Επιδότησης  Πολύ  Μικρών  και  Μικρών  Επιχειρήσεων  και Αυτοτελώς Εργαζόμενων καθώς και το ύψος της Χορηγίας. Για τη σχετική δήλωση πατήστε εδώ

4. Υπογεγραμμένη δήλωση  από  τον  αιτητή  με  την  οποία  θα  δεσμεύεται  ότι  σε περίπτωση  που  του  παραχωρηθεί  η  επιδότηση  στην  βάση  του  Σχεδίου   και αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι κατά την χρονική περίοδο παραχώρησης της  επιχορήγησης  δεν  πληρούσε  τις  βασικές  προϋποθέσεις  του  Σχεδίου (προβληματική  επιχείρηση,  απολύσεις  προσωπικού,  μη  διευθέτηση φορολογικών  και  άλλων  υποχρεώσεων  προς  τη  Κυπριακή  Δημοκρατία, σκοπός  παραχώρησης  δανείου)  θα  επιστρέψει  ολόκληρο  το  ποσό  της επιχορήγησης  που  έχει  λάβει  για  την  περίοδο  μη  εκπλήρωσης  οποιαδήποτε από  των  βασικών  προϋποθέσεων  του  Σχεδίου,  προσαυξημένο  με  τους νόμιμους τόκους από την ημερομηνία παραχώρησης της επιχορήγησης. Για τη σχετική δήλωση πατήστε εδώ

5. Βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διευθετημένες ή σε ρύθμιση των φορολογικών οφειλών τους και των υποχρεώσεων προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Η ημερομηνία της βεβαίωσης δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

6. Δήλωση συγκατάθεσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ («ΓΚΠΔ»).

Οι πιο πάνω αναφερόμενες δηλώσεις / βεβαιώσεις, θα αποστέλλονται από τα ΑΠΙ στο Υπουργείο Οικονομικών και Γενικό Λογιστήριο μαζί με την Συμφωνία Δανείου

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για ερωτήσεις και απαντήσεις πατήστε εδώ.

Our team is always at your disposal for any queries you may have.