fbpx

COVID 19- Τροποποίηση του βασικού διατάγματος για Αναστολή δόσεων και Τόκων προς Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς

Ο υπουργός οικονομικών με διάταγμα του ημερομηνίας 7 Μαΐου 2020 τροποποιεί το βασικό διάταγμα ημερομηνίας 30 Μάρτιου 2020. Πιο κάτω αναλύουμε το διάταγμα όπου παρουσιάζονται οι νέες αλλαγές του νέου διατάγματος.

Τα έκτακτα μέτρα έχουν διάρκεια από τις 30 Μάρτιου 2020, ημερομηνία όπου εκδόθηκε το βασικό Διάταγμα από τον Υπουργό Οικονομικών  και μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2020.

Το νέο διάταγμα περιλαμβανομένου του βασικού διατάγματος  προβλέπει τα πιο κάτω:

  • Αναστέλλεται για τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις (οι δικαιούχοι), η υποχρέωση καταβολής των δόσεων περιλαμβανομένων και των τόκων σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και αγοράσθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Νοείται ότι στο παρόν Διάταγμα καλύπτονται και κοινοπρακτικά δάνεια που έχουν παραχωρηθεί από κοινού από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (Νέο) καθώς και δάνεια που συνομολογηθηκαν στην Κύπρο και τα οποία διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο.    Η αναστολή δόσεων και τόκων, ως προνοείται στο Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, περιλαμβάνει και τους τόκους που προκύπτουν από τα όρια σε τρεχούμενους λογαριασμούς (Overdrafts) καθώς και τις δόσεις σε πιστωτικές κάρτες (Credit Cards).

  • Η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων καλύπτει φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης πέραν των 30 ημερών από την ημερομηνία που προνοείται από τη συγκεκριμένη πιστωτική διευκόλυνση κατά την 29ην Φεβρουαρίου 2020, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19.

Νέο: Οι δικαιούχοι, που κατά την 29ην Φεβρουαρίου 2020, είχαν πέραν των 30 ημερών σε καθυστέρηση στην καταβολή της δόσης τους αλλά έχουν ακολούθως και μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του βασικού διατάγματος(30 Μαρτίου 2020) διευθετήσει τις δόσεις τους με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν δόσεις σε καθυστέρηση πέραν των 30 ημερών κατά την 30ην Μαρτίου 2020, δύνανται να αιτούνται αναστολή των υποχρεώσεων καταβολής της δόσης και των τόκων.

  • Νέο: Οι δικαιούχοι οι οποίοι διατηρούσαν πιστωτικές διευκολύνσεις που κατά την 29ην Φεβρουαρίου 2020 είχαν πέραν των 30 ημερών σε καθυστέρηση ή/και ακολούθως έχουν διευθετήσει τις δόσεις τους με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν δόσεις σε καθυστέρηση πέραν των 30 ημερών κατά την 30η Μαρτίου 2020 δύνανται να αιτούνται αναστολή της υποχρέωσης καταβολής της δόσης και των τόκων, νοουμένου ότι οι συνολικές καθυστερήσεις στο επίπεδο του χρηματοοικονομικού οργανισμού, δεν υπερβαίνουν τα εκατόν ευρώ ( 100 ) για δάνεια λιανικής τραπεζικής και πεντακόσια ευρώ( 500 )για επιχειρηματικά δάνεια.
  • Η αναστολή δόσεων και τόκων εφαρμόζεται από την ημερομηνία έκδοσης του βασικού Διατάγματος, (Νέο) και περιλαμβάνει και πιστωτικές διευκολύνσεις που υπογράφτηκαν μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης του βασικού διατάγματος ( 30  Μαρτίου 2020) νοουμένου ότι οι δικαιούχοι αποστείλουν γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Δείγμα της σχετικής επιστολής μπορείτε να βρείτε στο τέλος του κειμένου.

Νέο: Νοείται ότι με την υποβολή του αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον χρηματοοικονομικό οργανισμό, το οποίο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 26ην Ιουνίου του έτους 2020 και νοουμένου ότι ο δανειολήπτης πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια, ενεργοποιείται το δικαίωμα του δανειολήπτη για αναστολή των δόσεων και των τόκων από την ημερομηνία έκδοσης του βασικού Διατάγματος.

Νέο: Η απόφαση του χρηματοοικονομικού οργανισμού επί των αιτημάτων αναστολής της αποπληρωμής δόσεων και τόκων πραγματοποιείται σε συνάρτηση με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, μέχρι την 30η Ιουνίου του έτους 2020 το αργότερο. Αν κριθεί αναγκαίο σύμφωνα με τις εξελίξεις, το χρονικό περιθώριο για την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της λήψης των σχετικών αποφάσεων από μέρους των χρηματοοικονομικών οργανισμών δύναται να επεκταθεί με την έκδοση πρόσθετου Διατάγματος του Υπουργού.

Νοείται ότι, ο χρηματοοικονομικός οργανισμός δεν έχει το δικαίωμα απόρριψης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτός στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν πληροί τα πιο πάνω  κριτήρια.

  • Σε περίπτωση που κάποιος ΔΕΝ επιθυμεί την αναστολή δόσεων και τόκων για συγκεκριμένο/α δάνειο/α, αυτό μπορεί να το δηλώσει στο συγκεκριμένο σημείο της επιστολής στο τέλος της πρώτης παραγράφου  όπου γίνεται ξεκάθαρο στον χρηματοοικονομικό οργανισμό  για ποιο δάνειο/α ΔΕΝ επιθυμεί την αναστολή των δόσεων και τόκων και επιθυμεί να συνεχίζεται η καταβολή τους. (Νέο) Στην επιστολή μπορεί να ζητήσει και την επιστροφή δόσεων που έχουν καταβληθεί από τις 30 Μαρτίου 2020 μέχρι και την ημερομηνία εκδήλωσης του ενδιαφέροντος.
  • Οι όροι της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης πλην του όρου αποπληρωμής καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα εξασφαλίσεων θα συνεχίσουν να ισχύουν τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής όσο και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής καταβολής των δόσεων.

Νοείται περαιτέρω ότι το σύνολο των τόκων των οποίων αναστέλλεται η περίοδος καταβολής τους, κατά την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Διατάγματος, θα προστίθενται στο υπόλοιπο του δανείου και το σύνολο των δόσεων κεφαλαίου και τόκων που θα ανασταλούν δεν θα καθίστανται άμεσα απαιτητά εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού

Νοείται ότι, κατά την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Διατάγματος, επαναρχίζει η καταβολή των δόσεων και των τόκων και παράλληλα η περίοδος αποπληρωμής θεωρείται ότι έχει αυτομάτως (Νέο) επιμηκυνθεί για όση περίοδο χρειάζεται για να αποπληρωθεί τελικώς το κεφάλαιο και οι τόκοι ούτω ώστε να μην διαφοροποιηθούν οι δόσεις μετά την 1 Ιανουαρίου 2021 αλλά να συνεχίσει το δάνειο να εξυπηρετείται σύμφωνα με τους όρους της  υφιστάμενης σχετικής δανειακής σύμβασης και το συμφωνηθέν πρόγραμμα αποπληρωμής.

Νοείται περαιτέρω ότι παρά την προαναφερθείσα αναστολή και κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτής, ο δανειολήπτης διατηρεί την ευχέρεια, με σχετική ενημέρωση προς το χρηματοοικονομικό οργανισμό, να καταβάλει ή να καταβάλλει εθελοντικά (voluntarily) οποιοδήποτε ποσό ή ποσά έναντι ή προς εξόφληση των δόσεων και/ή των τόκων οι οποίοι – αν δεν υπήρχε η εν λόγω αναστολή – θα καθίσταντο πληρωτέες/πληρωτέοι δυνάμει των όρων της σχετικής συμφωνίας πιστωτικής διευκόλυνσης (Νέο) και τα ποσά αυτά τεκμαίρεται/ονται ως προπληρωμή έναντι του προγράμματος αποπληρωμής.

  • Αναστέλλεται η λήψη μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για ανάκτηση των πιστωτικών διευκολύνσεων που καλύπτονται από το εδάφιο του παρόντος άρθρου. Η μη καταβολή δόσεων κατά την περίοδο της αναστολής δεν συνιστά καθ’ουδέναν λόγο παραβίαση όρων της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.
  • Αναστέλλεται η υποχρέωση των χρηματοοικονομικών οργανισμών για την ετοιμασία, υποβολή και ανακοίνωση των οικονομικών τους λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2019, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος τους προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
  • Νοείται ότι τόσο κατά την υποβολή από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό αλλά και κατά την αξιολόγηση από την αρμόδια εποπτική αρχή, θα λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.
  • Αναστέλλεται η υποχρέωση των Αυτοτελώς Εργαζομένων και των Επιχειρήσεων για του οποίους ισχύει η αναστολή των δόσεων δυνάμει του εδαφίου για την υποβολή προς του χρηματοοικονομικούς οργανισμούς των οικονομικών τους καταστάσεων για το έτος 2019, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματός τους προς τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Δείγμα της επιστολής

Προς Χρηματοοικονομικό Οργανισμό (Όνομα Χρηματοοικονομικού Οργανισμού)
Θέμα: Αίτημα αναστολής των δόσεων και τόκων του/των πιστωτικών
διευκολύνσεων.

Με την παρούσα σας δηλώνω ότι αντιμετωπίζω οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 και παρακαλώ όπως προχωρήσετε σε αναστολή της καταβολής των δόσεων και τόκων του/των πιστωτικών διευκολύνσεων για τα οποία είμαι πρωτοφειλέτης ή/και συνοφειλέτης και τα οποία δεν παρουσίαζαν καθυστέρηση πέραν των 30 ημερών κατά την 29ην Φεβρουαρίου 2020 ή/και την 30η Μαρτίου 2020.

Παράλληλα επιθυμώ/δεν επιθυμώ να μου επιστραφούν αρ….δόσεις που έχουν καταβληθεί από την περίοδο 30 Μαρτίου  μέχρι και την ημερομηνία της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για το δάνειο/δάνεια ή πιστωτικές διευκολύνσεις με
αρ ……………………………………………………………………δεν επιθυμώ την αναστολή των δόσεων και τόκων.

Με εκτίμηση,
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Εταιρείας
Υπογραφή (τουλάχιστον ένας εκ των Διευθυντών σε περίπτωση Εταιρείας)

ΑΔΤ : …………………………………

ΑΡ. Εγγραφής Εταιρείας: …………………………….

Σημείωση: Στην περίπτωση πλέον του ενός πρωτοφειλέτη / συνοφειλέτη θα πρέπει να συμπληρώνεται και αποστέλλεται και σχετικό αίτημα από όλους τους πρωτοφειλέτες / συνοφειλέτες του δανείου.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.